Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 341406
Title Speculatieve cultuurhistorie; een onderzoek naar de mechanismen van waardering
Author(s) Groot, R.; Jacobs, M.H.; Schöne, M.B.; Steekelenburg, M.G.N. van; During, R.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1245) - 80
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) cultureel erfgoed - taxatie - perceptie - gebieden - cultuurgeschiedenis - voorwerpen - cultural heritage - valuation - perception - areas - cultural history - objects
Categories Historical Geography / Environmental Psychology
Abstract Het doel van dit onderzoek is in beeld brengen van mechanismen, die ertoe leiden dat bepaalde objecten terechtkomen in het domein van gewaardeerde cultuurhistorie. Dit inzicht kan vervolgens van belang zijn bij het instandhouden van bestaand landschap, en het (opnieuw) vormgeven van landschappen. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de visie van deskundigen (via interviews uit de wereld van kunst, wetenschap en ontwerp)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.