Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 341493
Title Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN5); vervaardiging, nauwkeurigheid en gebruik
Author(s) Hazeu, G.W.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1213) - 92
Department(s) Centre Geo-information
Wageningen Environmental Research
Publication type Scientific report
Publication year 2005
Keyword(s) landgebruik - databanken - gewassen - classificatie - cartografie - nederland - oppervlakte (areaal) - land use - crops - acreage - classification - mapping - databases - netherlands
Categories Land Use Planning
Abstract De snelle veranderingen die zich in Nederland voordoen met betrekking tot het gebruik van ruimte zorgen voor een voortdurende behoefte aan actuele informatie over het landgebruik. Het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN5) is een landsdekkend bestand en geeft het landgebruik weer voor 39 landgebruiksklassen verdeeld over de hoofdklassen agrarisch gebied, bossen, water, stedelijk gebied en natuur. De informatie is opgeslagen in 25*25 meter rastercellen. Het bestand is gebaseerd op satellietbeelden uit de jaren 2003 en 2004. Naast satellietbeelden is er informatie uit o.a. Top10-vector SE, CBS-landbouwstatistiek, luchtfoto¿s, Basis Registratie Percelen (BRP) en LGN4 gebruikt. De algehele nauwkeurigheid van het basisbestand is meer dan 90%, voor het gewassenbestand ligt dit op 80.5%. In de periode 1999/2000 ¿ 2003/2004 hebben zich 0.67% aan landgebruiksveranderingen voorgedaan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.