Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 341728
Title Muizenplagen in Nederland: oorzaken en bestrijding
Author(s) Apeldoorn, R.C. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1234) - 40
Department(s) Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) microtus arvalis - arvicola terrestris - apodemus sylvaticus - muizen - plagen - plagen veroorzaakt door gewervelde dieren - plagenbestrijding - nederland - friesland - alblasserwaard - microtus arvalis - arvicola terrestris - apodemus sylvaticus - mice - pests - vertebrate pests - pest control - netherlands - friesland - alblasserwaard
Categories Plant and Crop Protection (General) / Mammalia / Wildlife Conservation and Management
Abstract In 2005 werd aan grasland in bepaalde delen van Friesland een grote schade geconstateerd, die veroorzaakt is door de veldmuis. De veldmuisplaag en opgetreden schades in Friesland zijn vergeleken met die in de Alblasserwaard in de jaren 1974 en 1980. Naar aanleiding van de hoge dichtheden in Friesland is de cycliciteit in het optreden hiervan (piekjaren) kwalitatief geanalyseerd. De meest recente inzichten in de factoren die piekjaren kunnen veroorzaken, in relatie tot soortspecifieke kenmerken van de veldmuis, worden beschreven. Tevens worden maatregelen en middelen ter bestrijding van plagen vermeld. Hierbij is ook gekeken naar maatregelen in het buitenland, vooral Duitsland. Conclusies worden getrokken en aanbevelingen gedaan om hoge dichtheden van de soort te voorkomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.