Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 341954
Title Een policy framework: Overgewicht in het dagelijks leven van consumenten
Author(s) Trijp, H.C.M. van; Temminghoff, M.
Source Voeding Nu 7 (2005)12. - ISSN 1389-7608 - p. 21 - 24.
Department(s) Marketing and Consumer Behaviour
MGS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) voedselconsumptie - consumptiepatronen - consumentengedrag - voedingsgewoonten - obesitas - overgewicht - lichamelijke activiteit - interventie - motivatie - gedragsveranderingen - wetenschappelijk onderzoek - food consumption - consumption patterns - consumer behaviour - feeding habits - obesity - overweight - physical activity - intervention - motivation - behavioural changes - scientific research
Categories Human Nutrition and Health / Consumer Studies (General)
Abstract Auteurs stellen een 'policy framework' voor, waarbij zij daadwerkelijk consumentengedrag zien als toegevoegde waarde in het huidige palet aan onderzoeksinspanningen. Er wordt veel onderzoek verricht naar gedragsdeterminanten van overgewicht. Zij vinden dat het onderzoek te versnipperd is, vaak gedaan naar deeldeterminanten en vaak experimenteel van karakter. Volgens hen is het nuttig als er inhoudelijk meer integratie van de onderzoeksinspanningen komt, waardoor ook de kosten efficiënter worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.