Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 342213
Title Duurzame mobiliteit en vrijetijdsverkeer in het metropolitane buitengebied: paradox of realiseerbaar? Op weg naar een onderzoeksagenda
Author(s) Jaarsma, C.F.; Dijk, T. van; Heijman, W.J.M.
Source In: Duurzame mobiliteit: hot or not?, 32e Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, Antwerpen, 24-25 november 2005. - Rotterdam : Stichting CVS (Colloquium Vervoersplanologisch speurwerk - p. 581 - 600.
Event Rotterdam : Stichting CVS (Colloquium Vervoersplanologisch speurwerk 32e Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, Antwerpen, 2005-11-24/2005-11-25
Department(s) Land Use Planning
Urban Economics
MGS
Publication type Contribution in proceedings
Publication year 2005
Keyword(s) wegtransport - dichtheid - openluchtrecreatie - infrastructuur - road transport - density - outdoor recreation - infrastructure
Categories Infrastructural Plans
Abstract Met het verder verstedelijken van ons land vervagen de traditionele grenzen tussen stad en land. Door deze ontwikkeling naar een metropolitaan landschap wordt de open ruimte tussen grote steden, het metropolitane buitengebied, steeds belangrijker voor de stedeling als ruimte om zich te bewegen en te ontspannen. Echter, de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid van dit landschap staat damee onder druk. Uiteindelijk komt de stedeling (met het bereiken van deze gebieden en de benodigde infrastructuur) in conflict met zijn eigen wensen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.