Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 342385
Title Klikt het: een link leggen door elektronisch kennis te halen en te brengen? Een inventarisatie naar de behoefte aan een digitaal kennisportaal voor gebiedsgericht beleid
Author(s) Kersten, P.H.; Kranendonk, R.P.; Pleijte, M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1287) - 109
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) grondbeheer - landgebruiksplanning - kennis - beleid - ondersteuningssystemen - internet - haalbaarheidsstudies - besluitvorming - kennismanagement - land management - land use planning - decision making - knowledge - policy - support systems - internet - feasibility studies - knowledge management
Categories Knowledge Exchange / Rural Development
Abstract Dit rapport gaat de wensen en behoeften aan een digitaal kennisportaal voor gebiedsgericht beleid na. Aanleiding is een onderzoeksrapport van het voormalige EC-LNV waarin werd geconstateerd dat de bestaande site voor gebiedsgericht beleid niet voldeed en kennis tussen gebiedsactoren en kennisinstellingen beter moest worden ontsloten. Aansluitend bij de decentralisatie wil het Rijk provincies zo goed mogelijk faciliteren. Op basis van een informatie- en draagvlakanalyse komen de onderzoekers tot de conclusie dat digitale kennisvergaring via een website voor gebiedsgericht beleid nauwelijks deel uitmaakt van de werkroutines van veel gebiedsactoren. Gebiedsactoren lijken nu nog niet ontvankelijk voor een digitaal kennisportaal die verder gaat dan toe- en voorlichting van Rijksbeleid. Onder het motto ‘als je het doet, doe het dan goed’ biedt het rapport inzicht hoe een digitaal kennisportaal wel activiteiten van gebiedsactoren kan ondersteunen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.