Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 342441
Title Bedreigen virussen de palingpopulatie?
Author(s) Ginneken, V.J.T. van; Thilart, G. van den; Haenen, O.L.M.
Source Aquacultuur 19 (2004)5. - ISSN 1382-2764 - p. 26 - 29.
Department(s) Aquaculture and Fisheries
CIDC - Divisie Bacteriologie en TSE's
Publication type Article in journal aimed at the general public
Publication year 2004
Keyword(s) anguilla - palingen - visziekten - virussen - virusziekten - infectieziekten - infectie - infecties - incidentie - epidemiologie - migratie - ziektedistributie - besmetting - hematologie - bloed - bloedsamenstelling - hematocriet - aspartaat aminotransferase - lactaat dehydrogenase - eiwit - eiwitten - experimenten - anguilla - eels - fish diseases - viruses - viral diseases - infectious diseases - infection - infections - incidence - epidemiology - migration - disease distribution - contamination - haematology - blood - blood composition - haematocrit - aspartate aminotransferase - lactate dehydrogenase - protein - proteins - experiments
Categories Pisces / Infectious Diseases / Viruses of Vertebrates / Animal Physiology and Biochemistry
Abstract Resultaten van een onderzoek naar het voorkomen van virussen (EVEX, Eel Virus European X; HVA, Herpes Virus Anguillea; EVE, Eel Virus European) bij palingen afkomstig uit diverse landen (zowel wilde paling als paling van kwekerijen) en van een zwemexperiment met geïnfecteerde en niet-geïnfecteerde palingen. Na voltooiing van de zwemreis werd in beide groepen het bloedbeeld onderzocht op diverse parameters (o.a. op hematocriet, het aantal rode bloedcellen). De resultaten zijn zeer verontrustend, omdat ze een aanwijzing vormen dat virus-infectie ertoe leidt dat palingen hun migratie naar de paaigronden niet kunnen voltooien door bloedarmoede, een beschadigde lever en een tekort aan eiwitten. Dit kan mede een oorzaak zijn voor het wereldwijd teruglopen van de palingstand
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.