Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 343295
Title Verschillen in landschapsbeleving tussen bevolkingsgroepen; literatuurstudie en opzet voor empirisch onderzoek
Author(s) Buijs, A.E.; Vries, S. de
Source Wageningen : Natuurplanbureau (Planbureaurapporten 25) - 68
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) landschap - fysiografische elementen - perceptie - taxatie - groepen - monitoring - culturele differentiatie - landscape - physiographic features - perception - valuation - groups - monitoring - cultural differentiation
Categories Environmental Psychology
Abstract De beleving van toekomstige landschappen door de bevolking is sterk afhankelijk van sociaal-culturele veranderingen. Om meer inzicht te krijgen in mogelijke veranderingen in landschapsvoorkeuren en de effecten hiervan op de betrouwbaarheid van monitorinstrumenten is in opdracht van het Milieu- en Natuurplanbureau een literatuurstudie uitgevoerd naar verschillen in landschapsvoorkeuren van in de toekomst potentieel belangrijke doelgroepen: allochtonen, jongeren, senioren en stedelingen. Op basis van deze literatuurstudie wordt voorgesteld om in een vervolgstudie empirisch onderzoek te doen naar de landschapsbeleving van 2e generatie allochtonen en jongeren. Trefwoorden: beleving, allochtonen, jongeren, belevingsonderzoek, BelevingsGIS
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.