Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 343300
Title Nut en noodzaak van Natuurverkenningen
Author(s) Vader, J.; Smits, M.J.W.; Vreke, J.; Dagevos, H.
Source Wageningen : Natuurplanbureau (Planbureaurapporten 16) - 61
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Landscape Centre
LEI Consumer & behaviour
LEI Consument and Behaviour
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) natuurbescherming - overheidsbeleid - nederland - evaluatie - inventarisaties - natuur - nature conservation - government policy - netherlands - evaluation - inventories - nature
Categories Nature Conservation Policy
Abstract Het Milieu- en Natuurplanbureau voert in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) eens in de vier jaar een toekomstverkenning uit: de Natuurverkenning. In 2006 staat de derde Natuurverkenning gepland om te verschijnen. In voorbereiding op deze nieuwe verkenning, wordt in dit rapport verslag gedaan van de oordelen die betrokken onderzoeker en gebruikers vellen over gebruik, proces en inhoud van de voorgaande Natuurverkenningen. Op basis van deze terugblik wordt vooruit gekeken: aandachts- en verbeterpunten komen aan de orde waar NVK3 zijn voordeel mee kan doen in de nabije toekomst. Trefwoorden: Natuurverkenning, scenario’s, beleidsonderzoek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.