Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 343302
Title Beleidsevaluatie natuur en landschap : achtergronddocument bij Natuurbalans 2004
Author(s) Bredenoord, H.W.B.; Dirkx, G.H.P.; Esbroek, M.L.P. van; Koomen, A.J.M.; Weijschedé, T.J.
Source Wageningen : Natuurplanbureau (Planbureaurapporten / Natuurplanbureau 5) - 110
Department(s) WOT Natuur & Milieu
Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) natuurbescherming - landschapsbescherming - overheidsbeleid - nederland - nature conservation - landscape conservation - government policy - netherlands
Categories Nature Management (General)
Abstract Dit rapport is een achtergronddocument behorend bij de Natuurbalans 2004, en gaat over de evaluatie van het natuur- en landschapsbeleid van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De wijzigingen in het natuurbeleid van de afgelopen twee jaar, voortkomend uit de ombuiging van de kabinetten Balkenende I en II worden systematisch beschreven. In het beleid blijft de hoofddoelstelling, het streven naar een duurzame en robuuste Ecologische Hoofdstructuur met de beoogde natuurkwaliteit, ongewijzigd. Maar de wijze waarop dit gerealiseerd gaat worden, is veranderd van minder grondaankoop, naar meer beheer. Vervolgens worden per natuur- en landschapsdoelstelling de taakstelling en de voortgang in 2003 behandeld en in een meerjarenperspectief geplaatst. De indeling van dit hoofdstuk volgt de systematiek van de Begroting en het Jaarverslag van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De feitelijke effecten van het beleid in het veld vallen buiten het bestek van dit rapport. Trefwoorden: Natuurbalans 2004, evaluatie natuurbeleid, evaluatie landschapsbeleid, beleidsprestaties
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.