Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 343581
Title Typeringen van bodemecosystemen; duurzaam bodemgebruik met referenties voor biologische bodemkwaliteit
Author(s) Rutgers, M.; Mulder, C.; Schouten, A.J.; Bogte, J.J.; Breure, A.M.; Bloem, J.; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M.; Faber, J.H.; Eekeren, N.J.M. van; Smeding, F.W.; Keidel, H.; Goede, R.G.M. de; Brussaard, L.
Source Bilthoven : RIVM (RIVM report 607604007/2005) - 105
Department(s) Soil Science Centre
Centre for Ecosystem Studies
Chair Soil Biology and Biological Soil Quality
PE&RC
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) bodem - biodiversiteit - landgebruik - duurzaamheid (sustainability) - bodembiologie - ecosystemen - bodemkwaliteit - bodemecologie - soil - biodiversity - land use - sustainability - soil biology - ecosystems - soil quality - soil ecology
Categories Soil Chemistry / Soil Biology
Abstract Een stapsgewijze aanpak werd ontwikkeld voor de selectie van de krachtigste indicatoren waarmee de gezondheid van de bodem bepaald kan worden. Het betreft daarbij chemische, fysische, biologische en andersoortige parameters. De aanpak gaat uit van de 'ecologische diensten' van de bodem, zoals bodemvruchtbaarheid, weerstand tegen stress en flexibiliteit, de bodem als buffer en reactor, en biodiversiteit. Achterliggende gegevens zijn afkomstig uit het databestand van de langjarige monitoring met de bodembiologische indicator (Bobi) in het landelijk meetnet bodemkwaliteit (LMB)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.