Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 343649
Title Verloop nitraatconcentraties in een perceel met bufferstrook
Author(s) Heinen, M.; Beek, C.L.; Clevering, O.A.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 39 (2006)3. - ISSN 0166-8439 - p. 38 - 40.
Department(s) Soil Science Centre
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Wageningen Environmental Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) nitraten - slootkanten - natuurbescherming - grondwaterverontreiniging - verontreinigingsbeheersing - uitspoelen - sloten - denitrificatie - oppervlaktewater - bufferzones - nitrates - ditch banks - nature conservation - groundwater pollution - pollution control - leaching - ditches - denitrification - surface water - buffer zones
Categories Nature Conservation / Geohydrology, Soil Hydrology
Abstract Voor een 3,5 jaar oude bufferstrook met gras langs een sloot op zandgrond zijn gedurende twee opeenvolgende uitspoelseizoenen de stikstofconcentraties in het bovenste grondwater regelmatig bemonsterd op diverse afstanden van de sloot. De stikstofconcentraties onder de bufferstrook waren significant lager dan onder de aangrenzende akker en namen in de richting van de sloot af. Deze verlaging is te wijten aan denitrificatie, hetgeen is aangetoond op basis van verandering in de verhouding chloride-nitraat én de natuurlijke variatie in 15N. In de bestudeerde periode bleek dat de nitraatconcentraties in het bovenste grondwater vaak boven de nitraatnorm uitkwamen. De bufferstrook zorgde dus niet voor een voldoende verlaging van de concentratie nitraat
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.