Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 343653
Title Onkruidbeheer op verhardingen in Rotterdam-Zuid
Author(s) Dijk, C.J. van; Scholten, O.; Smit, M.; Kempenaar, C.
Source Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 376) - 24
Department(s) Agrosystems
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) onkruidbestrijding - chemische bestrijding - cultuurmethoden - wegen - permanente wegen - weed control - chemical control - cultural methods - roads - permanent roads
Categories Weed Control
Abstract Vanaf 1983 is het gemeentelijk beleid van Rotterdam er op gericht het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen zoveel mogelijk te beperken. Het straatbeeld ziet er echter minder verzorgd uit dan gewenst en het aantal klachten over met name onkruid is aanzienlijk toegenomen. Roteb heeft toestemming van de gemeenteraad gekregen om de onkruidbestrijding te verbeteren, en heeft gedurende het seizoen van 2005, op de gehele Zuidoever, een proef uitgevoerd met restrictieve toepassing van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, uitsluitend langs gevels, rond obstakels en op verharde middenbermen. De doelstellingen van de proef zijn als volgt geformuleerd: Onderzoeken of restrictieve toepassing (onder voorwaarden) van glyfosaat als aanvulling op de mechanische methoden, soelaas biedt voor de huidige achterstand in de onkruidbestrijding op verhardingen, en het gewenste beeld geeft; Meten van de gevolgen voor het oppervlaktewater en de drinkwaterbereiding (emissie-metingen) bij toepassing van deze werkwijze, ten einde een referentiekader te verkrijgen voor verdere besluitvorming. De proef is uitgevoerd in de periode mei-oktober 2005, waarbij het onkruidbeheer op de Zuidoever is geoptimaliseerd wat betreft effectiviteit en milieueffecten (m.n. tegengaan van emissie van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater) binnen wettelijke kaders en budgettaire ruimte. De proef is opgezet in samenwerking met PRI en Waterschap Hollandse Delta. Beide organisaties zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van Duurzaam Onkruidbeheer op verhardingen, ofwel de DOB-methode
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.