Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 343787
Title Verkassende westlanders : Motieven en vestigingsfactoren van verplaatsende westlandse telers
Author(s) Reijnders, C.E.; Ruijs, M.N.A.; Poot, E.
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving ) - ISBN 9789086150342 - 87
Department(s) LEI Sector en Ondernemerschap
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) kwekers - vestigingsplaats van de productie - motivatie - nederland - glastuinbouw - zuid-holland - westland - growers - location of production - motivation - netherlands - greenhouse horticulture - zuid-holland - westland
Categories Farm Management
Abstract Dit rapport geeft de motieven en vestigingsfactoren van verplaatsende Westlandse telers weer. De belangrijkste drijfveer voor verplaatsing is bedrijfsontwikkeling. Locaties op grote afstand van de huidige vestigingsplaats vallen om sociale redenen snel af. Binnen het overgebleven zoekgebied bepalen kavel, productieomstandigheden, gemeente en cluster de locatiekeuze. Bij verplaatsing hebben telers behoefte aan ondersteuning door overheden. Daarnaast wensen zij van vooral gemeenten een duidelijke en transparante opstelling ten aanzien van glastuinbouwvestiging. This report presents the motives and factors determining the chosen location of relocating Westland growers. The most important motive for relocating is business development. New locations at great distances from the current location are generally dismissed for social reasons. Within the remaining search area, the choice of location is determined by the plot, the production conditions, the municipality and the cluster. Relocating growers need support from government bodies. They would also welcome a clear, transparent attitude from municipalities in particular with regard to the establishment of greenhouse horticultural enterprises there.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.