Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 343824
Title Vruchtzetting paprika spel van vraag en aanbod
Author(s) Marcelis, L.F.M.; Heuvelink, E.
Source Groenten en Fruit. Algemeen (2005)33. - ISSN 0925-9694 - p. 20 - 21.
Department(s) Agrosystems
Horticultural Supply Chains
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) capsicum - teelt - cultuurmethoden - vruchtzetting - hormonen - zaadzetting - assimilatie - plantenfysiologie - groeimodellen - gewasopbrengst - relatie tussen groei en oogst - capsicum - cultivation - cultural methods - fructification - hormones - seed set - assimilation - plant physiology - growth models - crop yield - growth yield relationship
Categories Fruit Vegetables / Cultivation, Cultural Methods
Abstract Voor een goede productie bij paprika is niet het aantal bloemen, maar het aantal gezette vruchten de beperkende factor. De zetting wordt vooral bepaald door de beschikbaarheid van assimilaten. Die beschikbaarheid wordt bepaald door de aanmaak van deze suikers en de vraag ernaar van al gezette vruchten. De effecten van vraag en aanbod van assimilaten werden door Plant Research International en Wageningen Universiteit opgenomen in een groeimodel, dat op basis van klimaatgegevens en enkele teeltgegevens de groei en productie berekent. Met behulp van dit groeimodel bleek de zetting van te voren redelijk te voorspellen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.