Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 343990
Title Van hamsterburcht tot rattenhol
Author(s) Haye, M.J.J. la
Source Natuurhistorisch Maandblad 95 (2006)1. - ISSN 0028-1107 - p. 33 - 35.
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) hamsters - bedreigde soorten - diergedrag - monitoring - nesten - limburg - hamsters - endangered species - animal behaviour - nests - monitoring - limburg
Categories Animal Ecology
Abstract Het waarnemen van een hamster (Cricetus cricetus) is erg lastig, omdat de schuwe dieren voornamelijk voorkomen op onoverzichtelijke plekken. Daarom wordt vaak gezocht naar hamsterburchten. Bij graanakkers is dat mogelijk direct na de oogst van het gewas. Maar ook het herkennen van een hamsterburcht blijkt in de praktijk niet altijd even eenvoudig. Vergelijkend onderzoek is gedaan naar de verblijfplaatsen (holen, burchten) van diverse knaagdieren (bruine rat, woelrat, mol, konijn)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.