Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 344927
Title Nader onderzoek baggerspecie Rotterdamse haven: TIE-fase II onderzoek
Author(s) Leonards, P.E.G.; Kwadijk, C.J.A.F.; Brandsma, S.H.; Hesselingen, J.M. van
Source IJmuiden : RIVO (Rapport /Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) C083.05) - 22
Department(s) RIVO Milieu en Voedselveiligheid
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) havens - bagger - toxiciteit - biotesten - rotterdam - harbours - dredgings - toxicity - bioassays - rotterdam
Categories Environmental Pollution
Abstract Baggerslib wordt momenteel niet alleen chemisch maar ook biologisch met bioassays beoordeeld. Een van de gebruikte assays is de DR-CALUX die reageert op verbindingen met een dioxine-achtige toxiciteit. In 2005 zijn in een aantal slibmonsters verhoogde DR-CALUX activiteiten gemeten. Nader onderzoek was daarom gewenst om de verhoogde toxiciteit te verklaren. In het onderhavige onderzoek werd een eerste aanzet tot het nader onderzoek gegeven. Nagegaan werd of een groep van niet-klassieke dioxine-achtige verbindingen (o.a. PAK’s, imidazolen, pyridines, diaryltriazenen) verantwoordelijk kunnen zijn voor de verhoogde DR-CALUX activiteit. Het onderzoek richtte zich op de validatie van de extractie- en zuiveringsmethode (zogenaamde SPECIE-07-E protocol) die gebruikt werden voor het isoleren van de verbindingen uit het slib.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.