Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 344946
Title Zorglandbouw heeft toekomst
Author(s) Hassink, J.; Oomen, E.
Source Ekoland 24 (2004)7-8. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 22.
Department(s) Agrosystems
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) landbouw - gezondheidszorg - gezondheidsvoorzieningen - sociale voorzieningen - arbeidskrachten in de landbouw - arbeid (werk) - therapie - agrarische bedrijfsvoering - diversificatie - nevenactiviteiten - landbouwondernemingen - landbouwbedrijven - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - investering - kosten-batenanalyse - rendement - bedrijfsresultaten in de landbouw - zorgboerderijen - multifunctionele landbouw - agriculture - health care - health services - social services - agricultural manpower - labour - therapy - farm management - diversification - ancillary enterprises - farm enterprises - farms - farm development - investment - cost benefit analysis - returns - farm results - social care farms - multifunctional agriculture
Categories Farm Management / Social Care
Abstract Zorgboerderijen ontwikkelen zich snel in Nederland. De doelgroep bestaat niet meer alleen uit verstandelijk gehandicapten maar ook uit mensen met bijv. een psychiatrische of verslavingsproblematiek. De werkzaamheden op een zorgboerderij, met name het werken met planten en dieren, dragen bij aan diverse leerdoelen, bijv. het ontwikkelen van tijdsbesef en het nemen van verantwoordelijkheid. belangrijk voor de deelnemers is dat de zorgboerderij een bedrijfsmatige sfeer behoudt (agrarische kwaliteitsproductie). Met name rond de steden zijn er kansen voor de ontwikkeling van nieuwe zorgboerderijen en voor koppeling van zorg met andere functies (bijv. recreatie, educatie, natuur- en landschapsbeheer, streekproducten). In een tabel de benodigde investeringen en de opbrengsten voor 3 typen zorgboerderijen met verschillende aantallen deelnemers
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.