Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 344963
Title The Dutch Contribution to PLACES (the plaice and cod egg survey of the North Sea in 2004)
Author(s) Bolle, L.J.; Damme, C.J.G. van; Dickey-Collas, M.; Bakker, C.; Os-Koomen, E. van; Hamers, J.M.P.; Rijs, S.A.; Stoker, M.; Vries, M. de
Source IJmuiden : RIVO (Report / RIVO C019/06) - 31
Department(s) RIVO Biologie en Ecologie
Netherlands Institute for Fisheries Research
RIVO Milieu en Voedselveiligheid
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) kabeljauw - schol - visserijbeheer - noordzee - cod - plaice - fishery management - north sea
Categories Fishery Resources and Management
Abstract Nederland neemt deel aan de ICES Planning Group on North Sea Cod and Plaice Egg Surveys (PGEGGS) en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de internationale schol en kabeljauw eisurvey van 2004 (PLACES). De belangrijkste doelstellingen van deze survey waren het in kaart brengen van de paaigronden van schol en kabeljauw. Genetische technieken zijn gebruikt om onderscheid te maken tussen de eieren van kabeljauw, schelvis, wijting en koolvis, die overlappende eidiameter-verdelingen hebben. Schol paait in dezelfde gebieden als in het verleden gerapporteerd, maar de paaiactiviteit in de Duitse Bocht lijkt relatief te zijn toegenomen. Kabeljauw paait ook in de gebieden die voorheen bekend stonden als paaigronden, maar met een relatieve afname van de paaiactiviteit in de Zuidelijke Bocht. Er is geen toename in paaiactiviteit waargenomen in de noordelijke Noordzee, hetgeen in strijd is met de verwachting op grond van de verspreiding van volwassen vis zoals waargenomen in onderzoeksreizen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.