Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 345250
Title Predatie bij weidevogels; op zoek naar de mogelijke effecten van predatie op de weidevogelstand
Author(s) Teunissen, W.; Schekkerman, H.; Willems, F.
Source Beek-Ubbergen : Sovon (Alterra-document 1292) - 172
Department(s) Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) predatie - nestelen - voortplanting - predatoren - nederland - weidevogels - predation - nesting - reproduction - predators - netherlands - grassland birds
Categories Aves
Abstract Gezamenlijk onderzoek van SOVON, Alterra en Landschapsbeheer Nederland naar natuurlijke schade aan legsels en kuikens van weidevogels. Door plaatsing van videocamera's en temperatuurloggers werd aanvullende informatie verkregen, naast het vele veldverk verricht door boeren en vrijwilligers
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.