Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 345366
Title Toepassing van de basisvrachtbenadering op fosfaat van compost; advies
Author(s) Ehlert, P.A.I.
Source Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-rapport 5) - 66
Department(s) Soil Science Centre
WOT Natuur & Milieu
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) compost - mest - afvalcompost - fosfaten - voedingsstoffengehalte - chemische samenstelling - bodemchemie - composts - manures - refuse compost - phosphates - nutrient content - chemical composition - soil chemistry
Categories Compost / Soil Chemistry
Abstract Bij het vormgeven van het stelsel van gebruiksnormen is een maatschappelijke discussie ontstaan over de aanvoer van fosfaat met grond in compost en zwarte grond. Deze deskstudie gaat in op vragen die hierbij gesteld zijn. Het aandeel grond in compost en zwarte grond en de hoeveelheid fosfaat daarin zijn in een kortdurende verkenning bepaald met behulp van gegevens van belanghebbenden, uit de literatuur en van de Rijkstoezichthouder op bepalingen van het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen. Een Operationele definitie voor grond is opgesteld. Het grondaandeel in compost en zwarte grond wordt afgeleid uit het gehalte aan minerale delen in de drogestof. In het algemeen neemt het foafaatgehalte in de minirale delen af en met toename van het gehalte aan minirale delen. Het gehalte aan minirale delen verschilt weinig tussen verschillende typen compost. Zwarte grond heeft een lager fosfaatgehalte dan verschillende typen compost; er is echter een grote variatie in fosfaatgehalte. Trefwoorden: compost, GFT-compost, groencompost, grond, zwarte grond, aanvulgrond, fosfaat, meststoffenwet, gebruiksnorm
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.