Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 345382
Title Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw : mengvoergrondstoffen met binnen- of buitenlandse oorsprong: effect op energieverbruik met mengvoerproductie
Author(s) Bos, J.F.F.P.
Source Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 114) - 26
Department(s) Agrosystems
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) mengvoer - energiekosten - landbouwindustrie - agro-industriële complexen - biologische landbouw - varkenshouderij - varkensvoeding - compound feeds - energy expenditure - agribusiness - agroindustrial complexes - organic farming - pig farming - pig feeding
Categories Feed Processing and Technology
Abstract Plant Research International (PRI) gaat in het rapport 'Mengvoergrondstoffen met binnen- of buitenlandse oorsprong: effect op energieverbruik van mengvoerproductie' in op het energieverbruik van de productie van enkele mengvoeders voor biologisch gehouden vleesvarkens. De onderzochte mengvoeders verschillen voor wat betreft de mate waarin gebruik wordt gemaakt van vanuit het buitenland geïmporteerde stoffen. Ten opzichte van het huidige rantsoen, waarbij 85% van de ingrediënten van buitenlandse oorsprong is, levert een rantsoen met 50% of 100% ingrediënten van binnenlandse oorsprong een forse energiebesparing op. Van de rantsoenen in de verschillende scenario's is niet alleen de energieprijs berekend, maar ook de bijbehorende CO2 emissie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.