Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 345445
Title Meten en wegen in het experiment Gaasterland; een ecologische evaluatie van agrarisch en particulier natuurbeheer
Author(s) Molenaar, J.G. de; Jonkers, D.A.; Kolkman, G.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1230) - 60
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) natuurbescherming - monitoring - evaluatie - landbouwgrond - ecologische hoofdstructuur - agrarisch natuurbeheer - weidevogels - gaasterland - friesland - nature conservation - monitoring - evaluation - agricultural land - ecological network - agri-environment schemes - grassland birds - gaasterland - friesland
Categories Nature Conservation
Abstract Deze studie is een verslag van een onderzoek naar het experiment Gaasterland. Het experiment Gaasterland is de specifieke manier waarop in Gaasterland het EHS beleid wordt vormgegeven. Via een eigen systeem, de natuurmeetlat, wordt geprobeerd om de oorspronkelijke EHS-doelen, op een andere manier te bereiken. In deze studie is beschreven hoe de natuurmeetlat werkt en hoe ver men is in het bereiken van de natuurpunten en met welke natuurkwaliteit dit samengaat. Het blijkt dat voor sommige categorieën er snel veel punten zijn binnengehaald en dat het voor andere categorieën duidelijk lastiger is om het beoogde resultaat te halen. Drie categorieën waarvoor natuurpunten kunnen worden behaald krijgen in deze studie extra aandacht omdat hier ook daadwerkelijk veldonderzoek naar de natuurkwaliteit is gedaan: weidevogelbeheer, botanisch beheer van percelen en botanisch beheer van perceelsranden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.