Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 345582
Title Natuur, landschap en actoren : achtergronddocument bij Natuurbalans 2004
Author(s) Vonk, M.
Source Wageningen : Natuurplanbureau (Planbureaurapporten 13) - 148
Department(s) WOT Natuur & Milieu
Publication type Scientific report
Publication year 2004
Keyword(s) landschap - kwaliteit - monitoring - vrijwilligers - natuurbescherming - organisaties - attitudes - nederland - natuur - landscape - quality - volunteers - nature conservation - organizations - netherlands - nature
Categories Nature Conservation
Abstract Dit rapport betreft een achtergrondrapport bij de Natuurbalans 2004. Hier worden achtergronden gegeven van specifiek voor deze Natuurbalans uitgevoerde analyses bij het hoofdstuk: Natuur, landschap en actoren. Dit signalerende deel van de Natuurbalans gaat in op de ontwikkelingen van de laatste 10 tot 15 jaar van natuur en landschap in Nederland. Ook de betrokkenheid van Nederlanders bij natuur en landschap komt hier aan de orde. Het gaat om een analyse van de oppervlakte natuur in Nederland op basis van CBS-Bodemstatistieken. De conclusie over de huidige kwaliteit van de natuur wordt onderbouwd door monitoringsgegevens van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) en STOWA, data en analyses van RIZA en RIKZ, onderzoek en expertinschattingen van PGO’s, literatuur etc. Betrokkenheid van Nederlanders bij natuur en landschap wordt aangetoond door ontwikkelingen van vrijwilligers en leden van natuur- en landschapsbeschermende organisaties. De veelvormige rol van deze organisaties blijkt uit een analyse van hun bestedingen in het afgelopen jaar. Trefwoorden: toestand natuur, natuurkwaliteit, natuurareaal, leden en vrijwilligers Natuurbeschermingsorganisaties, betrokkenheid natuur en landschap, bestedingen Natuurbeschermingsorganisaties
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.