Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 346147
Title Suikerbeleid: gevolgen van de Europese besluiten voor de Nederlandse akkerbouw en de Europese suikermarkt
Author(s) Bont, C.J.A.M. de; Berkum, S. van; Jager, J.H.; Helming, J.F.M.
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9789086150694 - 58
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
LEI INT BELEID - Internationale Handel & Markten
LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) landbouwbeleid - suiker - bietsuiker - boeren - agrarische economie - inkomen van landbouwers - marktregulaties - teelt - nederland - europese unie - gemeenschappelijk landbouwbeleid - ondernemerschap - agricultural policy - sugar - beet sugar - farmers - agricultural economics - farmers' income - market regulations - cultivation - netherlands - european union - cap - entrepreneurship
Categories Agricultural Policy
Abstract Dit rapport behandelt de gevolgen van de in november 2005 door de Europese ministersvan landbouw genomen besluiten over de suikermarktordening. Na een beschrijving van debesluiten worden besproken de consequenties voor het inkomen van bietentelers en voor detoekomst van de bietenteelt in Nederland. Vervolgens wordt ingegaan op de effecten vande besluiten voor de Europese suikermarkt.This report reviews the consequences of the November 2005 sugar-market decisions takenby the European ministers of agriculture. The report explains the content of these decisions,and then continues with a discussion of the consequences for the sugar beet farmers'income and for the future of Dutch sugar beet cultivation. The report concludes with the effectof the decisions on the European sugar market.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.