Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 346580
Title Ruimtelijke verschillen en temporele fluctuaties in het voorkomen van een aantal schelpdieren in de Voordelta
Author(s) Craeymeersch, J.A.M.; Wijsman, J.W.M.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C013/06) - 27
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) schaaldieren - inventarisaties - zeedieren - noordzee - havens - natuurcompensatie - voordelta - zeereservaten - shellfish - inventories - marine animals - north sea - harbours - nature compensation - voordelta - marine protected areas
Categories Marine Ecology
Abstract In de Voordelta wordt een zeereservaat ontwikkeld als compensatie voor het verlies aan natuur door de aanleg van de tweede maasvlakte. gepland is, het gebied waar de landaanwinning zal gebeuren, en twee referentiegebieden. In voorliggend rapport zijn ten behoeve van een evaluatie van de nulmetingen gegevens uit het verleden (1993-2004) geanalyseerd. De studie is gericht op potentiële voedselbronnen (schelpdieren) voor zee-eenden. Het voornaamste doel is om inzicht te verkrijgen in ruimtelijke en temporele gelijkenissen en verschillen tussen de referentiegebieden en gebieden in het zeereservaat
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.