Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 346637
Title Transmission of avian influenza (H7N7) in vaccinated pheasants (Chrysolophus pictus) and ducks (Callonetta leycophrys)
Author(s) Goot, J. van der; Katsma, W.E.A.; Koch, G.; Jong, M.C.M. de; Boven, R.M. van
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Report / Animal Sciences Group ASG05/101764) - 24
Department(s) ASG Infectieziekten
CIDC - Division Virology
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) aviaire influenzavirussen - fazanten - watervogels - pluimvee - hobby's - vaccinatie - preventie - onderzoek - infectieziekten - avian influenza viruses - pheasants - waterfowl - poultry - hobbies - vaccination - prevention - research - infectious diseases
Categories Infectious Diseases / Poultry
Abstract In 2003 heeft in Nederland een grote uitbraak plaatsgevonden van een hoogpathogeen aviair influenzavirus (subtype H7N7). De epidemie heeft aanzienlijke economische verliezen tot gevolg gehad, en de praktijk van grootschalige ruimingen heeft geleid tot fundamentele ethische vragen. Naast de economische verliezen en ethische vragen heeft de epidemie ook aanzienlijke negatieve sociale gevolgen gehad, niet alleen voor de commerciële pluimveehouders als ook voor meer dan 17000 houders van niet-commercieel gehouden vogels. Dit onderzoek is er op gericht om de vraag te beantwoorden of vaccinatie van niet-gedomesticeerde, hobbymatig gehouden watervogels en fazanten vanuit epidemiologisch oogpunt een effectieve controlestrategie zou kunnen zijn bij het voorkómen van infectie met hoogpathogeen aviair influenzavirus, en bij het voorkómen van het spreiden van virus van dier tot dier
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.