Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 346799
Title Zijn bruine kikkers gebaat bij verbindszones? Onderzoek naar de bewegingen in een agrarisch landschap
Author(s) Sluijs, A.M. van der; Vos, C.C.; Lammertsma, D.R.
Source RAVON 6 (2003)1. - p. 11 - 13.
Department(s) Landscape Centre
Centre for Ecosystem Studies
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) habitats - verspreiding - amphibia - populatiedynamica - ecologische hoofdstructuur - dispersal - population dynamics - ecological network
Categories Wildlife Conservation and Management
Abstract Amfibieën bewegen zich met een bepaalde doelmatigheid door een (agrarisch) landschap. Bepaalde landschapselementen worden vermeden, terwijl voor andere elementen juist een voorkeur bestaat. Door de aanleg van gunstige landschapselementen kan de ruimtelijke samenhang binnen een poelen netwerk worden verbeterd. Het kwantificeren van de doorlaatbaarheid van het agrarisch landschap kan bijdragen aan de kennis over effectieve verbindingszones
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.