Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 346829
Title Fauna en terreinkenmerken van bos; een studie naar de relatie tussen terreinkenmerken en de geschiktheid van bos als habitat voor een aantal diersoorten
Author(s) Jong, J.J. de; Apeldoorn, R.C. van; Bink, F.A.; Jonkers, D.A.; Mabelis, A.A.; Molenaar, J.G. de; Sierdsema, H.; Stumpel, A.H.P.; Verboom, B.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 565) - 66
Department(s) Landscape Centre
Centre for Ecosystem Studies
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) fauna - wild - biodiversiteit - habitats - bossen - bosbedrijfsvoering - beoordeling - modellen - karakteristieken - bosecologie - nederland - fauna - wildlife - biodiversity - habitats - forests - forest management - assessment - models - characteristics - forest ecology - netherlands
Categories Forest Ecology
Abstract In dit rapport wordt een methode beschreven waarmee de geschiktheid van het bos als habitat voor verschillende diersoorten kan worden bepaald op basis van de terreinkenmerken van het bos. De methode is gebaseerd op HSI-modellen. Er zijn 10 terreinkenmerken gebruikt om de habitatgeschiktheid te bepalen. Naast het onderdeel dat de habitatgeschiktheid van bos aangeeft, is er een onderdeel toegevoegd dat de bosbeheerder informatie geeft over de soorten die in het bos voor kunnen voorkomen op basis van de ligging en grootte van het bos. Voor zes diergroepen is de relatie tussen de terreinkenmerken en de habitatgeschiktheid weergegeven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.