Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 346953
Title Kwaliteitsimpuls groenblauwe dooradering voor natuurlijke plaagonderdrukking in de Hoeksche Waard
Author(s) Geertsema, W.; Steingröver, E.G.; Wingerden, W.K.R.E. van; Spijker, J.H.; Dirksen, J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1334) - 50
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) akkerbouw - plagenbestrijding - natuurlijke vijanden - duurzaamheid (sustainability) - landschapsarchitectuur - vegetatiebeheer - soortendiversiteit - zuid-holland - zuidhollandse eilanden - arable farming - pest control - natural enemies - sustainability - landscape architecture - vegetation management - species diversity - zuid-holland - zuidhollandse eilanden
Categories Landscape Architecture (General) / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Dit schetsboek geeft inzicht in de voorwaarden voor natuurlijke plaagonderdrukking in de akkerbouw. Het uiteindelijke doel is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een duurzame landbouw die minder afhankelijk is van chemische bestrijdingsmiddelen. Het focust op de kwalitatieve randvoorwaarden waar de groenblauwe dooradering aan moet voldoen om natuurlijke plaagonderdrukking mogelijk te maken. Daarbij gaat het om soorten, structuur en beheer van vegetaties in de groenblauwe dooradering. In de Hoeksche Waard is geanalyseerd in hoeverre de huidige situatie voldoet aan de randvoorwaarden. Samen met diverse actoren uit het gebied is gekeken welke strategieën te volgen zijn en welke stappen nodig zijn om een kwaliteitsimpuls in het gebied te realiseren. Het blijkt dat zowel op individueel bedrijfsniveau als op het niveau van het hele gebied maatregelen nodig zijn die bijdragen aan een duurzame landbouw.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.