Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 347002
Title Herstel van bosecosystemen via nutriënten-giften en ingrepen in het bomenbestand: een succes? Effectgerichte maatregelen in multifunctionele bossen geëvalueerd
Author(s) Wolf, R.J.A.M.; Olsthoorn, A.F.M.
Source Vakblad Natuur Bos Landschap 3 (2006)6. - ISSN 1572-7610 - p. 2 - 7.
Department(s) Landscape Centre
Centre for Ecosystem Studies
Wageningen Environmental Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) bosecologie - bodemchemie - bodemprofielen - humus - vegetatie - bossen - ecosystemen - forest ecology - soil chemistry - soil profiles - humus - vegetation - forests - ecosystems
Categories Forest Ecology
Abstract Sinds 1995 worden er in het kader van het overlevingsplan bos en natuur (obn) met subsidie effectgerichte maatregelen (EGM) uitgevoerd in Nederlandse multifunctionele bossen. Deze maatregelen dienen als overbrugging naar een periode met minder verzuring, vermesting en verdroging. Alterra en Eelerwoude voerden in opdracht van LNV Directie Kennis een uitgebreid evaluatieonderzoek uit naar de effecten van deze maatregel. In dit artikel de opmerkelijkste resultaten plus het beleidsadvies aan LNV dat het OBN Deskundigenteam Bossen gaf (het belangrijkste daaruit: bemesten en bekalken van bos is niet effectief). Zie ook de 9 deelrapporten van Alterra (no. 1337)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.