Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 347010
Title Ruimtelijke ordening vanuit vier blikvelden
Author(s) Kersten, P.H.
Source In: Te Koop en andere ideeën over de inrichting van Nederland / Aarts, N., During, R., van der Jagt, P., Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789032703509 - p. 137 - 144.
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Chapter in scientific book
Publication year 2006
Keyword(s) regionale planning - besluitvorming - participatie - begrippen - regional planning - decision making - participation - concepts
Categories Physical Planning (General)
Abstract De werelden van: uiterlijke natuur, sociale werkelijkheid, innerlijke natuur en virtuele omgeving wordt onderverdeeld en beschouwd naar: houding, kennis en kwaliteit. Binnen elk van die blikvelden kan op een eigen wijze over ruimtelijke ordening gesproken worden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.