Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 347097
Title Regiodialoog Hamaland; atelier 15&16-12-2003
Author(s) Schröder, R.R.G.; Mansfeld, M.J.M. van; Chardon, P.; Koning, P.C.G. de; Kwak, R.G.M.; Smeets, P.J.A.M.; Wintjes, A.L.W.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 938) - 65
Department(s) Landscape Centre
Centre for Ecosystem Studies
WING ProcesConsultancy
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) regionale planning - grensoverschrijdend gebied - platteland - kennisoverdracht - samenwerking - oost-nederland - noordrijn-westfalen - regional planning - transboundaries - rural areas - knowledge transfer - cooperation - east netherlands - north rhine-westphalia
Categories Land Use Planning / Rural Development
Abstract De regiodialoog Hamaland wil de grensoverschrijdende samenwerking in deze regio (het gebied tussen Enschede en Bocholt, Winterswijk en Borken) bevorderen. Doelgroepen zijn overheden, organisaties, bedrijven en kennisinstellingen. Doelstelling is verbetering van de leefbaarheid van het landelijkgebied en het realiseren van landschapelijke verbindingen. Veel lopende projecten houden op aan de grens. Het atelier (een tweedaagse workshop) is de initiatieffase voor een grensoverschrijdende, lerende programmaorganisatie ter uitvoering van projecten. De opgave is het verbinden (koppelen) van lopende activiteiten, het vernieuwen via nieuwe projecten en het verbeteren van organisatie en beleid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.