Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 347106
Title Emissiebeperking bij bespuitingen in de fruitteelt door beïnvloeding van de lucht-ondersteuning (Mittererspuit met lamel)
Author(s) Wenneker, M.; Heijne, B.; Zande, J.C. van de
Source Randwijk : PPO Fruit (Rapport PPO 2004-05) - 47
Department(s) Applied Plant Research, Fruit Research Unit
Agrosystems
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) malus - appels - boomgaarden - pesticiden - spuitapparaten - emissie - fruitteelt - apples - orchards - pesticides - sprayers - emission - fruit growing
Categories Chemical Control / Fruit Growing
Abstract Om het milieu en in het bijzonder het oppervlaktewater zo min mogelijk te belasten met gewasbeschermingsmiddelen, worden door de fruitteeltsector grote inspanningen verricht om de emissie naar het milieu beperkt te houden. Dit rapport beschrijft het verschil in emissie bij gebruik van de Mittererspuit (met of zonder lamellen) met de emissie bij het gebruik van een referentie spuitmachine. Dit is getest in een appelboomgaard.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.