Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 347236
Title Kalium- en watervoorziening bij peer
Author(s) Maas, M.P. van der; Hof, M.C.J. op t; Simonse, J.J.
Source Randwijk : PPO Fruit (Rapport PPO 2004-25) - 53
Department(s) Applied Plant Research, Fruit Research Unit
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) pyrus communis - peren - fruitteelt - bemesting - kalium - irrigatie - best practices - nederland - pyrus communis - pears - fruit growing - fertilizer application - potassium - irrigation - best practices - netherlands
Categories Apples, Pears
Abstract Verslag van een onderzoek naar aanleiding van vragen uit de fruitteeltpraktijk met doelstellingen geformuleerd: A. Opstellen van een verbeterde bemestings*adviesbasis op basis van grond* en bladmonsters voor rivierkleigronden voor Conference B. Vaststellen van de streefwaarden voor kaliumgehalten van blad uit juni (vroege bladanalyse voor bijbemesting in lopende seizoen) en augustus (late bladanalyse voor vaststellen bemesting volgende seizoen) voor Conference. C. Vaststellen streefwaarden voor wateraanbod in de grond voor Conference D. Opstellen van een adviesbasis voor Conference die rekening houdt met zowel de kalium* als de watervoorziening.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.