Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 347272
Title Verdamping speelt sleutelrol
Author(s) Amsing, J.G.M.; Erp, P.J. van
Source Paddestoelen : onafhankelijk vakblad voor Nederland en België 2002 (2002)10. - ISSN 1380-359X - p. 14 - 15.
Department(s) PPO Paddestoelen
Applied Plant Research, Fruit Research Unit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2002
Keyword(s) paddestoelen - evapotranspiratie - dampdruk - stofverplaatsing - sapstroom - groeifactoren - cultuurmethoden - watervoorziening - irrigatie - mushrooms - evapotranspiration - vapour pressure - translocation - sap flow - growth factors - cultural methods - water supply - irrigation
Categories Plant Physiology
Abstract Telers willen meer inzicht in factoren die de groei van de champignon beïnvloeden, de verdamping van het water en het effect van sproeihoeveelheden en tijdstippen. In dit artikel een overzicht van onderzochte thema's, factoren en bijbehorende behandelingen en van teeltomstandigheden waarbij een toename van intern vocht werd waargenomen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.