Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 347338
Title Bodemweerbaarheid tegen Rhizoctonia solani AG 2-1 in bloemkool
Author(s) Postma, J.; Schilder, M.T.
Source Gewasbescherming 36 (2005)5. - ISSN 0166-6495 - p. 208 - 211.
Department(s) Biointeracties and Plant Health
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziekteverwekkers - bodemschimmels - thanatephorus cucumeris - waardplanten - brassica - bodemflora - weerstand - bodemfactoren - toegepast onderzoek - analyse - bloemkolen - plant protection - plant pathogenic fungi - plant pathogens - soil fungi - thanatephorus cucumeris - host plants - brassica - soil flora - resistance - edaphic factors - applied research - analysis - cauliflowers
Categories Plant and Crop Protection (General) / Soilborne Pathogens
Abstract Rhizoctonia solani is een algemeen voorkomende bodemschimmel die bij diverse gewassen schade veroorzaakt. Dit pathogeen is moeilijk te bestrijden vanwege zijn goede overleving in de bodem. Bovendien kunnen geringe hoeveelheden van het pathogeen onder gunstige omstandigheden het gewas reeds ernstige schade toebrengen. De mate van schade is slecht te voorspellen. Het is gebleken dat onder bepaalde omstandigheden een hoge bodemweerbaarheid tegen Rhizoctonia kan ontstaan. Om meer inzicht te krijgen in het vóórkomen van bodemweerbaarheid en maatregelen die bodemweerbaarheid stimuleren, is hiernaar onderzoek gedaan bij R. solani AG 2-1 in bloemkool. De belangrijkste bevindingen zijn in dit artikel beschreven
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.