Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 347469
Title Is grondwater beter te benutten om afvoeren te verminderen?
Author(s) Querner, E.P.
Source Stromingen : vakblad voor hydrologen 9 (2003)1. - ISSN 1382-6069 - p. 23 - 32.
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Wageningen Environmental Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) bodemwater - grondwaterspiegel - wateropslag - hoogwaterbeheersing - nederland - soil water - water table - water storage - flood control - netherlands
Categories Geohydrology, Soil Hydrology
Abstract Bij het bestrijden van wateroverlast wordt veel waarde gehecht aan het benutten van het grondwater om wateroverlast te beperken. In dit artikel wordt aan de hand van enkele berekeningen aangetoond dat het benutten van méér grondwaterberging een beperkte vermindering van piekafvoeren tot gevolg heeft. Met het model SIMFLOW zijn berekeningen uitgevoerd voor de hogere zandgronden, een kleigebied en een veengebied. Berekeningen gaan over de jaren 1951 tot 2000 en meer in detail voor het jaar 1998, een jaar met veel wateroverlast
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.