Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 34789
Title Habitat evaluatie procedure: een bruikbaar instrument voor het (regionaal) waterbeheer? Verslag van een discussiemiddag.
Author(s) Fellinger, M.; Friedrich, J.; Peeters, E.T.H.M.
Source Werkgroep Ecologisch Waterbeheer - 12
Department(s) Aquatic Ecology and Water Quality Management
WIMEK
Publication type Book or proceedings aimed at a professional audience (editor)
Publication year 1996
Keyword(s) ecosystemen - kwaliteit - prestatieniveau - nederland - biologisch waterbeheer - ecosystems - quality - performance - netherlands - biological water management
Categories Hydrology
Abstract Het resultaat van het project Watersysteemverkenning vormt de wetenschappelijke basis voor de Vierde Nota Waterhuishouding. Evenals de Derde Nota gebruikt het project Watersysteemverkenning een soortsgerichte benadering om de effecten op het ecosysteem te bepalen. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde Habitat Evaluatie Procedure (HEP) en de Habitat Geschiktheid Index (HGI). Het gebruik van de HEP en de HGI is afkomstig uit de Verenigde staten waar het al enige jaren wordt gebruikt, met name voor hogere organismen. Het is echter de vraag of en hoe bruikbaar de HEP en de HGI zijn voor het (regionaal) waterbeheer in Nederland. De subgroep Standaardisatie stelde deze vraag centraal in de discussiemiddag in het kader van de Algemene Leden Vergadering van de Werkgroep Ecotogisch Waterbeheer (WEW). Deze speciale uitgave van de nieuwsbrief van de WEW bevat een samenvatting van de verschillende presentaties en een versiag van de gevoerde discussies.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.