Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 347902
Title Resultaten lagekostenbedrijf 2005 = Results low-cost farm in 2005
Author(s) Evers, A.G.; Haan, M.H.A. de; Blanken, K.; Hemmer, J.G.A.; Hollander, C.J.; Holshof, G.; Ouweltjes, W.
Source Lelystad : Animal Sciences Group / Praktijkonderzoek (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee ) - 63
Department(s) Wageningen Livestock Research
Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) melkveehouderij - melkveebedrijven - melkvee - agrarische bedrijfsvoering - kosten - kostenbeheersing - bedrijfsresultaten in de landbouw - proefbedrijven - dairy farming - dairy farms - dairy cattle - farm management - costs - cost control - farm results - pilot farms
Categories Animal Husbandry (General) / Farm Management / Cattle
Abstract De ongunstige inkomensontwikkeling en de dalende opbrengsten zijn een belangrijke aanleiding voor het Lagekostenbedrijf in 1997. Tot en met 2003 is het een zuiver melkveebedrijf met 400.000 kg melkquotum en 32 hectare kleigrond. Vanaf 2003 is er o.a. een nieuwe veestapel gekomen (met de helft Montbéliardes) en zijn een aantal bouwkundige aanpassingen verricht. In 2004 en 2005 is het quotum met 50.000 kg uitgebreid. Het hoofddoel om een kostprijs te realiseren van ¿ 34,-/100 kg melk is in 2005 ruimschoots bereikt. De arbeidsdoelstelling van 50 arbeidsuren per week is niet gehaald door uitbreiding van de veestapel. Wel is een verbetering opgetreden ten opzichte van 2004. Dit rapport wil een goed beeld geven van de bedrijfsvoering, de bedrijfsresultaten en de resultaten van het onderzoek in 2005. Er is uitgebreid aandacht besteed aan de verschillen in resultaten van de groep Holsteins en de groep Montbéliardes.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.