Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 348044
Title Naar een energiezuiniger klimaatbeheersing bij de bewaring van tulpenbollen. Praktijkproef EB-01
Author(s) Gude, H.; Dijkema, M.H.G.E.
Source Lisse : PPO Bloembollen - 16
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) bloembollen - opslagloodsen - gecontroleerde omgeving - ventilatie - ethyleen - energiegebruik - energiekosten - voorbehandeling - landbouwkundig onderzoek - effecten - ornamental bulbs - stores - controlled atmospheres - ventilation - ethylene - energy consumption - energy expenditure - pretreatment - agricultural research - effects
Categories Tulips / Bulb and Tuber Flowers / Energy
Abstract In bewaarcellen van tulpenbollen wordt extreem geventileerd om het schadelijke ethyleengas af te voeren. Ethyleen wordt geproduceerd door zure (door Fusarium aangetaste) bollen en heeft schadelijke effecten op de gezonde bollen, waarvan bloemverdroging en verklistering de belangrijkste zijn. De extreme ventilatie kost zeer veel energie. In laboratoriumproeven is eerder aangetoond dat alle ethyleeneffecten in tulp voorkómen kunnen worden door een voorbehandeling met het gasvormige middel EB-01 (codenaam voor 1-MCP), dat de bollen ongevoelig maakt voor ethyleen. Voor een langdurige en volledige bescherming tegen ethyleen moet het middel elke 12 dagen toegediend worden. Het doel van dit project was te onderzoeken of het middel EB-01 toepasbaar is in niet volledig lekdichte praktijkcellen en of het voldoende bescherming tegen ethyleenschade biedt, zodat de ventilatie sterk teruggebracht kan worden ten behoeve van energiebesparing (en behoud van kwaliteit).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.