Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 348460
Title Stromende wateren
Author(s) Verdonschot, P.F.M.; Nijboer, R.C.; Higler, B.
Source In: Watertypegerichte normstelling voor nutriënten in oppervlaktewater / van Liere, E., Jonkers, D.A., Bilthoven : RIVM (RIVM rapport 703715005) - p. 57 - 67.
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Publication type Chapter in scientific book
Publication year 2002
Keyword(s) eutrofiëring - oppervlaktewater - waterkwaliteit - nederland - kwaliteitsnormen - nitraten - fosfaten - eutrophication - surface water - water quality - nitrates - phosphates - quality standards - netherlands
Categories Aquatic Ecology
Abstract Kentallen zijn geëvalueerd, die aangeven bij welke waarde van het kental een verandering optreedt van de geëutrofieerde toestand van een watertype naar de heldere gewenste ecologische toestand. Bij het onderzoek is aangenomen dat nutrienten-reductie de enige sturende factor was. Voor fosfaten en nitraten is een norm vastgesteld voor: beken, sloten, meren, vennen; en tevens voor het IJsselmeer, Volkerak en de Rijn. Om benedenstroomse kwetsbare wateren te beschermen werden er tevens voor enige gevallen "afwentelingswaarden" berekend.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.