Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 348897
Title Productiekosten varkensvlees
Author(s) Hoste, R.; Bondt, N.
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 2 ) - ISBN 9789086150687 - 43
Department(s) LEI MARKT & K - Ketenprestaties
LEI Markt en Ketens
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) agrarische economie - varkensvlees - kosten - productiekosten - internationale vergelijkingen - varkenshouderij - landbouwbeleid - internationale handel - export - markten - nederland - duitsland - europese unie - agricultural economics - pigmeat - costs - production costs - international comparisons - pig farming - agricultural policy - international trade - exports - markets - netherlands - germany - european union
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract In opdracht van de PVE heeft het LEI een internationaal vergelijkende studie gedaan naar de productiekosten van varkens in 2004. Ook is gekeken naar de verwachte kostenontwikkeling tot 2013 door beleidsmaatregelen. Verder is een indicatie gegeven van de kolomkosten voor levering van varkensvlees vanuit de onderzochte landen op de Duitse afzetmarkt. Nederland heeft een gunstige kostprijspositie, maar krijgt meer dan andere EU-landen te maken met toenemende kosten door beleidsmaatregelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.