Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 348911
Title Normenboek natuur, bos en landschap 2006 : tijd- en kostennormen voor inrichting en beheer van natuurterreinen, bossen en landschapselementen
Author(s) Raffe, J.K. van; Jong, J.J. de
Source Wageningen : Alterra - 117 p.
Department(s) Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2006
Abstract Lange tijd was het normenboek van Staatsbosbeheer een belangrijke bron van informatie over kosten voor beheersmaatregelen. Staatsbosbeheer is echter, zoals afgesproken met het ministerie van LNV, gestopt met de uitgave van haar normenboek. De gevolgen van het dreigende gemis van actuele kostennormen werd onderkend. Daarom heeft Alterra in samenwerking met o.a. Het Bosschap, Staatsbosbeheer, De Unie van Bosgroepen, Natuurmonumenten, De Landschappen en het Ministerie van LNV gewerkt aan een nieuw normenboek. Ook is software ontwikkeld waarmee normen eenvoudig kunnen worden opgevraagd. De software geeft bovendien de mogelijkheid kostennormen te berekenen op basis van uw eigen tarieven. Het boek en de CD zijn in 2006 uitgebracht
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.