Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349062
Title Vooronderzoek absorptie grondgeluid Polderbaan Schiphol
Author(s) Akker, J.J.H. van den; Kekem, A.J. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1358) - 80
Department(s) Soil Science Centre
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) geluidshinder - lawaaibestrijding - absorptie - bodem - grondverbeteraars - nederland - bodemfysica - luchthavens - grondbewerking - noord-holland - airports - noise pollution - noise abatement - soil physics - tillage - absorption - soil - soil amendments - netherlands - noord-holland
Categories Noise Pollution
Abstract Het geluid van startende vliegtuigen vanaf de Polderbaan veroorzaakt overlast in Hoofddorp-Noord, vooral bij noordoostelijke wind in de winter. Dit grondgeluid zou ten dele door poreuze gronden geabsorbeerd kunnen worden. Dit onderzoek gaat na wat de bodemkundige mogelijk¬heden zijn voor het aanleggen van stabiele ploegruggen of grondruggen. Ook worden de land¬bouwkundige en landbouweconomische aspecten behandeld. Daarnaast zijn diverse stakeholders benaderd. In een vervolgonderzoek zullen de effecten van ploegen en grondruggen op geluidsabsorptie nader onderzocht worden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.