Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349289
Title Voedsel als uitdrukking van een levenswijze?: Een sociologische benadering
Author(s) Dagevos, H.
Source Ethische perspectieven 14 (2004)4. - ISSN 0778-6069 - p. 413 - 428.
Department(s) LEI Consument and Behaviour
LEI Consumer & behaviour
Publication type Non-refereed article in scientific journal
Publication year 2004
Abstract De vraagkant van voedingsland is lang een ondergeschoven kindje geweest voor sociologen. Het was veeleer de productiekant van het sociale en economische reilen en zeilen dat in het middelpunt van de belangstelling stond. Vooral de productiefactor arbeid trok de aandacht met de concentratie op arbeidsdeling, arbeidsverhoudingen en de maatschappelijke implicaties ervan. Inmiddels ligt voor een belangrijke groep onderzoekers uit de sociale disciplines het zwaartepunt van hun interesse eerder op consumptie dan productie. De tijdgeest die waait, schept ruimte voor het problematiseren van en theoretiseren over consumptie. Consumeren als vitale kracht binnen moderne markten en maatschappijen heeft consumenten tot spilfiguren in het sociaal-economische bestel gemaakt. Met de prominenter wordende plaats van consumeren kan een negatie of bagatellisering van consumptie door het sociaal-wetenschappelijk onderzoek alleen voortduren op straffe van het loszingen van de realiteit
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.