Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349303
Title Telemetriestudie naar migratiebarrieres voor riviervis (winde, barbeel, kopvoorn, sneep)
Author(s) Leeuw, J.J. de; Winter, H.V.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C074/06) - 23
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) rivieren - barrières - stuwen - trekdieren - vissen - zoetwatervissen - effecten - rivierengebied - kaderrichtlijn water - habitatrichtlijn - effectvoorspelling - rivers - barriers - weirs - draught animals - fishes - freshwater fishes - effects - rivierengebied - water framework directive - habitats directive - impact prediction
Categories Pisces / Nature Management (General)
Abstract Reofiele vissoorten zijn karakteristieke soorten voor rivieren die een belangrijke rol spelen in ecologisch herstel van rivieren ten behoeve van de Europese Kaderrichtlijn Water en de Habitatrichtlijn. In dit onderzoek zijn het trekgedrag en de effecten van potentiële barrières zoals stuwen, sluizen en waterkrachtcentrales (WKC’s) op 4 reofiele soorten onderzocht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.