Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349336
Title Kokkelgroei en overleving in de zomerperiode in de Westerschelde
Author(s) Kesteloo-Hendrikse, J.J.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C055/06) - 20
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) kokkels - vogels - voedsel - beschikbaarheid - onderzoek - karteringen - westerschelde - clams - birds - food - availability - research - surveys - western scheldt
Categories Fishery Resources and Management / Aves
Abstract In 2005 is een modelstudie (Webtics) uitgevoerd naar de voedselsituatie voor scholeksters in de Westerschelde (Rappoldt en Ens, 2005). Het model heeft als invoer het kokkelbestand in september. Het kokkelbestand wordt berekend uit de data van de voorjaarssurvey’s uitgevoerd door Imares. De in dit rapport gepresenteerde berekeningen laten zien dat, ten opzichte van de parameters gebruikt in het rapport van Rappoldt en Ens (2005), zowel de groei als de overleving in de zomerperiode lager is. Toepassen van deze gegevens leiden tot een lager kokkelbestand in september. De berekeningen laten ook zien dat er trends zijn in de gegevens: de groei van éénjarige kokkels in het westelijk deel van de Westerschelde neemt af en de overleving neemt voor alle jaarklassen kokkels toe. Tot slot moet worden opgemerkt dat deze rapportage zich beperkt tot de zomerperiode.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.