Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349433
Title Landschapsarchitectuur en onderzoek; een korte geschiedenis van de landschapsarchitectuur binnen DLO
Author(s) Boekhorst, J.K.M. te
Source Wageningen : Alterra - 66
Department(s) Landscape Centre
Publication type Scientific report
Publication year 2006
Keyword(s) landschapsarchitectuur - geschiedenis - landschap - regionale planning - wetenschappelijk onderzoek - landscape architecture - landscape - regional planning - history - scientific research
Categories Landscape Architecture (General)
Abstract Historisch overzicht van de plaats van landschapsbouw binnen instituten. Zowel Staatsbosbeheer, Cultuurtechnische Dienst, als onderzoeksinstituten (Dorschkamp, Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw (RBL), Staring Centrum, Alterra) komen ter sprake. Een overzicht naar aanleiding van zijn afscheid bij Alterra. Een essay op persoonlijke titel
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.