Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 349583
Title Enkele afrondende notities uit Sturen op Nitraat
Author(s) Berge, H.F.M. ten
Source Wageningen : Plant Research International (Reeks sturen op nitraat 17) - 38
Department(s) Agrosystems
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) nitraten - verontreiniging - uitspoelen - stikstofbalans - kunstmeststoffen - bemesting - nitrates - pollution - leaching - nitrogen balance - fertilizers - fertilizer application
Categories Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract Het project 'Sturen op nitraat' was gericht op het vaststellen van indicatoren voor de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater in de Nederlandse zandgebieden. Over het project is gerapporteerd in 12 rapporten. Over enkele afgeleide vraagstukken werden korte interne notities geschreven die nu in dit rapport gebundeld zijn. Het betreft de volgende onderwerpen: 1. nitraat in het bodemprofiel als respons-variabele 2. De invloed van enkele gewaskenmerken op Nminnitraat in de bodem, en op de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater 3. Discussie over het intercept in de relatie tussen Nminnitraat en de nitraatconcentratie in grondwater 4. Mogelijkheden om de nitraatnorm te halen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.